Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Коцюбинська громада» (код ЄДРПОУ: 04392942) був реорганізований і увійшов до складу Васильковецької громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-69 - Метастудія (Вінниця)
Starostat.org.ua - розробка веб-сайтів для старостинських округів ОТГ України
A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Коцюбинська громада
припинила діяльність, увійшла до складу Васильковецької громади

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту рішення Коцюбинської сільської ради «Про затвердження Положення та встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Коцюбинської сільської ради»

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Коцюбинської сільської ради «Про затвердження Положення та встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Коцюбинської  сільської ради» розроблений на виконання вимог Податкового кодексу
України №2755-УІ від 02.12.2010 року зі змінами та доповненнями , Закону України «Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003
року № 1160 - IV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої
Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308.

 1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання.

Відповідно до підпунктів 4 та 5 пункту 3 статті 12 Податкового кодексу та
Постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року №483 "Про затвердження
Типового рішення про встановлення місцевих податків і зборів, Типового положення про
оподаткування платою за землю, Типового положення про оподаткування податком на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки", органи місцевого самоврядування повинні
щорічно затверджувати рішення «Про місцеві податки і збори» та публікувати його в
засобах масової інформації.

У разі не встановлення місцевих податків і зборів, передбачених статтею 10
Податкового кодексу України, рішенням сільської ради, такі податки і збори сплачуються
платниками у порядку, встановленому Кодексом за мінімальними ставками.

Враховуючи, вищевикладене, фінансово-економічним та інвестиційним відділом
Коцюбинської сільської ради щорічно розробляється проект рішення „ Про затвердження Положення та встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Коцюбинської  сільської ради ” та оприлюднюється на сайті сільської ради.

 

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Г ромадяни

так

 

Держава

так

 

Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва

так

 

 1. Ціль регулювання

Основною метою розробки проекту є забезпечення практичної реалізації статей 10, 265, 266, 267, 268, 2681, 269 , глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України шляхом встановлення місцевих податків і зборів на території Байковецької ОТГ. Проектом рішення передбачається затвердити місцеві податки і збори:

 1. податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

 

 1. Альтернативні способи досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів:

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Не виносити на розгляд сесії сільської ради та не приймати рішення сільської ради « Про затвердження Положення та встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Коцюбинської  сільської ради»

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до пункту 5 розділу XV «Перехідні положення» Податкового кодексу України, місцеві податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом за мінімальними ставками, що не сприятиме

 

 

наповненню місцевого бюджету в можливих обсягах.

Альтернатива 2.

Прийняти рішення «Про затвердження Положення та встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Коцюбинської  сільської ради»

Прийняття даного рішення сільської ради забезпечить встановлення чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території ОТГ та відповідне наповнення сільського бюджету. Забезпечення фінансової основи самостійності органу місцевого самоврядування.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей:

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

0

0

Альтернатива 2

І.Забезпечення відповідних надходжень до місцевого бюджету від сплати місцевих податків і зборів.

2.Створення фінансових можливостей для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.

І.Затрачений час на розроблення регуляторного акту

2.Затрачений час на проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його оприлюднення

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

0

0

Альтернатива 2

Отримання можливості для покращення рівня соціальної захищеності територіальної громади в цілому та кожного мешканця громади

Час затрачений на вивчення нормативно-правової бази з даного питання

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

0

0

Альтернатива 2

Забезпечення прозорих та зрозумілих умов з питань справляння місцевих податків і зборів

Затрати часу, необхідні для вивчення положень про місцеві податки і збори

Альтернативні способи відсутні, оскільки відповідно до Податкового кодексу України сільські ради в межах своїх повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів.

 1. Механізми та заходи розв’язання проблеми.

Відповідно до ст.12 Податкового кодексу України органам місцевого самоврядування надано право встановлювати місцеві податки і збори з обов’язковим визначенням об’єкту оподаткування, платників податків і зборів, розміру ставки, податкових періодів та інших обов’язкових елементів, визначених статтею 7 Податкового кодексу з дотриманням критеріїв, встановлених розділом XII Податкового кодексу для відповідного місцевого податку чи збору.

 

Вирішення проблеми, зазначеної у п.1 цього Аналізу, повинно здійснюватися шляхом прийняття рішення Коцюбинської сільської ради «Про затвердження Положення та встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Коцюбинської  сільської ради» з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Податкового кодексу України та інших законодавчих актів.

Розробка проекту рішення Коцюбинської сільської ради «Про затвердження Положення та встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Коцюбинської  сільської ради» здійснюється за принципами:

 • доцільності;
 • адекватності і збалансованості;
 • прозорості;
 • ефективності;
 • передбачуваності.

Механізми і заходи, які забезпечують розв’язання визначеної проблеми:

 •  отримання пропозицій від юридичних та фізичних осіб щодо встановлення ставок оподаткування;
 •  підготовка відповідного проекту рішення та розгляд його на сесії сільської ради;
 • інформувати суб’єктів підприємницької діяльності про вимоги прийнятого регуляторного акту.

Запропонований спосіб досягнення цілей є єдиним і безумовним шляхом вирішення проблеми і ґрунтується на загальнообов’язковості виконання всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування норм зазначеного рішення.

5.Обґрунтування можливостей досягнення цілей

Можливість досягнення цілей, передбачених п.2 цього Аналізу, у разі прийняття зазначеного рішення є цілком реальною та обґрунтованою у зв’язку з тим, що метою розробки проекту рішення є цілеспрямоване вирішення проблеми.

Дія акту поширюватиметься на широке коло громадян в тому числі суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних та фізичних осіб). Запропоновані механізми справляння місцевих податків і зборів відповідають вимогам діючих нормативно-правових актів.

У органів влади та суб’єктів господарювання є всі можливості та ресурси впровадження та виконання даного регуляторного акта, а саме:

 • діючі законодавчі акти надають право органам місцевого самоврядування приймати зазначене рішення;
 • суб’єкти господарювання мають право у встановленому законом порядку зареєструватися та платити податки, які передбачені даним рішенням;
 • представники податкових органів мають право контролювати сплату податків.

На досягнення цілей у разі прийняття цього рішення можуть вплинути такі негативні зовнішні фактори, як:

 • неналежне справляння та сплата місцевих податків і зборів суб’єктами господарювання;
 • міграційно-демографічні процеси (зменшення кількості населення);
 • зменшення кількості суб’єктів підприємницької діяльності;
 • зміна діючого законодавства.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта

За результатами прийняття зазначеного рішення сільської ради мають бути досягнуті цілі, передбачені у пункті 2 цього Аналізу та забезпечене наступне:__________________________

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси органів місцевого самоврядування

 • збільшення надходжень до місцевого бюджету;
 • вирішення соціальних та економічних проблем, пов’язаних з фінансуванням розвитку інфраструктури ОТГ.

відсутні

 

Інтереси суб’єктів господарювання

 • прозорість, стабільність та прогнозованість в сфері сплати місцевих податків та зборів;
 • розвиток інфраструктури ОТГ

витрати на сплату місцевих податків і зборів

Територіальна

громада

- покращення рівня життя та соціального забезпечення населення на основі створення належних умов для розвитку ОТГ.

відсутні

 1. Термін дії регуляторного акту

Регуляторний акт має обмежений строк дії, що обумовлено чинністю існуючої правової бази вищого рівня та може бути переглянутий чи скасований при її зміні.

Відповідно до підпункту 4 пункту 3 статті 12 Податкового кодексу України рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

Рішення Коцюбинської сільської ради «Про затвердження Положення та встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Коцюбинської  сільської ради» є регуляторним актом, який поширюється на суб’єктів господарювання - платників місцевих податків та зборів, є загальнообов’язковим до застосування на території ОТГ. Строк дії його до 31.12.2019 року.

 1. Визначння показників результативності дії регуляторного акта

Основними показниками результативності акта є:

 1. надходження від сплати місцевих податків і зборів до бюджету громади;
 2. кількість об’єктів та суб’єктів господарювання, які сплачують податки та збори в бюджет громади.
 1. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведено до дня набрання чинності регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності дії регуляторного акту буде здійснюватись через рік з дня набрання чинності регуляторного акту.

Відстеження надходжень місцевих зборів та податків до місцевого бюджету буде здійснюватися шляхом аналізу інформації наданої фінансово господарським відділом та даними податкової інспекції.

Зауваження та пропозиції приймаються розробниками проекту регуляторного акту – фінансово-економічним та інвестиційним відділом Коцюбинської сільської ради протягом 30 днів з дня оприлюднення:

Зауваження і пропозиції до проекту рішення приймаються в письмовій формі протягом одного місяця з дня оприлюднення зазначеного регуляторного акту на офіційному веб-сайті Коцюбинської сільської ради: https://gromada.org.ua/gromada/kocubynska

Також свої пропозиції та зауваження можна надати до Коцюбинської сільської ради, фінансово-економічний та інвестиційний відділ (вул. Містечок 21с, с. Коцюбинці, Гусятинський р-н., Тернопільська обл.)

Розробник фінансово-економічний та інвестиційний відділ

 

 

 

 

               Сільський голова                                                                           І.П.Воробець


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Starostat.org.ua, Rayrada.org.ua, Rda.org.ua, Osv.org.ua

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування